قیمت مواد اولیه

قیمت  مواد اولیه فوم پلی اتیلن

 

ردیف

نام محصول

تغییرات

1

فوم پلی اتیلن تشکی

-

2

فوم پلی اتیلن با روکش آلومینیوم

 -

3

فوم پلی اتیلن لبه دار(overlap)

 - 

4

فوم پلی اتیلن تخته ایی

 -

 

 

 

 قیمت مواد اولیه یونولیت و قیمت پلاستوفوم

 

ردیف

نام محصول

تغییرات

1

یونولیت(بلوک سقفی)

-

2

ورق پلاستوفوم

-

3

ژئوفوم(فوم های بسترساز)

-

 

 

 

 قیمت مواد اولیه  ظروف یکبارمصرف

 

ردیف

نام محصول

تغییرات

1

ظروف یکبار مصرف تک پرسی تک لایه

2

ظروف یکبار مصرف تک پرسی دو لایه

3

ظروف یکبار مصرف دو پرسی تک لایه

4

ظروف یکبار مصرف دو پرسی دولایه

5

ظروف یکبار مصرف دیسی تک لایه

6

ظروف یکبار مصرف دیسی دو لایه

 

7

ظروف یکبار مصرف دیپلمات تک لایه

8

ظروف یکبار مصرف دیپلمات دو لایه

9

ظروف یکبار مصرف جاذب خونابه تک لایه

10

ظروف یکبار مصرف جاذب خونابه دو لایه

  
      

 

MAZEROON FOAM