جذب ایده

واحد تحقیق و توسعه ( R&D ) گروه صنعتی مازرون با اهداف :

  • افزایش کیفیت محصولات تولیدی

  • ایجاد منافع و رضایتمندی بیشتر برای مشتریان

  • پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان و بازار با طراحی محصولات جدید

  • ایجاد شرایط پویا و سازنده جهت سرعت بخشیدن به روند رو به رشد و دسترسی به اهداف مدیریت ارشد سازمان با مشارکت کارکنان و مشتریان

  • بهبود مستمر امور محوله , کاهش هزینه ها , بهبود روند ها و فرآیند های عملیاتی، افزایش رضایتمندی شغلی و ایجاد انگیزه و رفع مشکلات سازمان با بهره گیری از نظرات و آراء کارشناسی

  • افزایش حس وفاداری سازمانی در کارکنان و مشتریان با توجه به اینکه بقاء هر سازمانی به مشتریان وفادار خود می باشد.

  • شناسایی افکار و روحیات کاری کارکنان جهت شناخت و تمایز افراد خوش فکر، خلاق و علاقه مند از سایرین و ایجاد زمینه جهت استفاده از افکار و نظرات

  • ایجاد فرصت برای همکاران در شناخت , پرورش و تقویت استعداد ها و تواناییهای خود

  • افزایش حس مسئولیت پذیری و افزایش بهره وری

اقدام به برگزاری بورس ایده نموده است , در این راستا کلیه متخصصین , همکاران , مشتریان , مصرف کنندگان , دانشجویان و همچنین کلیه سازمانهای تولیدی , تحقیقاتی و ... می توانند فرم پیشنهاد پروژه را از سایت دانلود , تکمیل و به آدرس پست الکترونیکی mazeroonfoam@yahoo.com    ارسال نمایند .

به طرح ها و پروژه های پیشنهادی که مورد پذیرش واقع شود , علاوه بر حمایت اجرایی , جوایزی از سوی مدیریت محترم عامل مجتمع صنعتی مازرون فوم تقدیم خواهد شد .

در ضمن جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص بورس ایده می توانید با آدرس پست الکترونیکی فوق الذکر ارتباط برقرار نمایید .
پیشنهاد پروژه

*عنوان :
*نام و نام خانوادگی :
*سوابق تحصیلی و شغلی :
*آدرس :
*شماره تماس :
*پست الکترونیک :
*چکیده(تعریف مسأله) :
*مشخصات فنی :
*مشکلات و محدودیت های موجود :
*چگونگی اجرا :
*زمانبندی و هزینه اجرا :
*کاربرد/مزایای پیشنهاد :
*درآمد مورد انتظار :
*کد امنیتی:

MAZEROON FOAM